Balladerne i blomstrende mangfoldighed

Der er traditionelt altid Balladeseminar i jannuar måned på Broby  

 

Falsterpiben stod for Balladeseminaret i den sidste weekend af januar 2010. Balladedansere, forskere og rollespillere samledes til balladeseminar på Broby Gamle Skole, hvor deltagernes tilgang til balladerne skabte en farvelade af forskelligheder.


Balladerne bruges i meget forskellige miljøer i dagens Danmark, ikke kun i folkemusikmiljøet men også på middelaldermarkeder, i liverollespil og af  pop/rock-og teatergrupper. Og der forskes i og om dem. 
Ideen med dette års seminar var at bringe folk sammen fra forskellige ”ballade-miljøer ”, for at  udveksle idéer, viden, erfaringer med hinanden. Og ikke mindst nyde fælleskabet omkring kædedans og ballader. Falsterpiben arrangerede i år og vi er overbeviste om, at det netop er i dette krydsfelt, vi kan bevare og forny balladerne, som en levende kulturarv i vores moderne samfund. Hvor og hvordan balladerne skal udvikle sig og bruges blev et af seminarets diskussionsemner. De mange forskellige holdninger kan du læse mere om i artiklen fra "Rootszone".

Læs mere: 

Om programmet

Fredag bød på ballader og musik, som de kommer til udtryk i forskellige ballademiljøer.
SkjaldesangBroby-traditionen v/Itys &Per, Korp fra Sverige, Trotto, og så det løse…..
Der var Fællestimer med sanglege mm, og Lene Halskov lærte os ”spændstig dans”
Lørdag og søndag formiddage kunne man fordybe sig i workshops
med erfarne og inspirerende instruktører. (læs om oplægsholderne).

Workshops: 

Danse- sangværksted. Krop-sjæl-ord-toner bliver et, med Tippe Molsted.
Fabulerende musikværksted med Morten Musicus.
Historiefortælling. Hvad skete der egentlig? med Kristian Nielsen og Rikke Sørensen. 
Ballader i historisk lys – i lokale kalkmalerier. Udflugt og med Sigurd Kværndrup
Balladens billeder – pensler og farver blev udfoldet af en gruppe under Per Billes instr.

Lørdag eftermiddag oplæg og udveksling af erfaringer om:
Hvordan balladerne bruges rundt omkring.
Hvorfor de lever. Hvordan vi hver især kan kaste nye frø der vil spire.  
Oplæg ved Lene Halskov, Sigurd Kværndrup, Skjaldesang, Falsterpiben.
Lørdag aften – Balladefest selvfølgelig.

Falsterpiben/arrangørgruppen siger tak til inspiratorer og alle deltagere for deres ergagement, udøste erfaringer, diskussioner, sang og musik og JA for netop jeres ballader.

Stefan Groot (stefangroot@webspeed.dk) samler arrangør gruppe til balladeseminar 2011.