Medvirkende kunstnere, instruktører og oplægsholdere, Balladeseminar 2010

Tippe Molsted
-synger, danser, spiller harmonika og fortæller eventyr, uddannet i Folkemusikcentret i Hogager ved Holstebro. Hun mødte allerede som barn de gamle traditionelle sangere, spillemænd, fortællere og dansere, som brugte deres kunnen både socialt og kunstnerisk. Gik i lære dels hos en spillemand fra Vestjylland og to sangere fra Sjælland.  Har siden 1989 arbejdet i den internationale teatergruppe Vindenes Bro under ledelse af Iben Nagel Rasmussen fra Odin Teatret. www.tippemolsted.dk.  Tippe underviser ofte sammen med Gitte Thofte, som desværre blev syg. De arbejder på samme tid med det kunstneriske udtryk og den sociale funktion i ballader kæde-dans, sanglege og eventyr. Ud fra traditionen arbejder de med fornyelse, så udtrykket bliver på sam-me tid ældgammelt og nutidigt. De formidler stoffet videre til folk i alle aldre; via foredrag, kurser m.m.

Lene Halskov Hansen.
- Folkemusiker og mag.art. i Folkloristik. Arbejder især med folkemusikalske udtryk i fortid og nutid med vægt på sang og dans. Afslutter ved udgangen af 2009 et forskningsprojekt med fokus på ballader/folkeviser som hverdagskultur og den danske kædedansetradition til såvel sang som instrumentalmusik. Har tidligere undervist på folkemusiklinjen på Det Fynske Musikkonservatorium og i flere andre sammenhænge. Spiller violin i Brødr. Nielsen & Søn(traditionel dansk spillemandsmusik) samt dansk og flamsk sækkepibe.  http://www.dafos.dk/om-folkemindesamlingen/personale/lene-halskov-hansen.aspx

Kristian Nielsen,
- middelalderaktør, rollespiller, ballademager, webudvikler. Sammen med  Tore Plougheld stifter af projekt skjaldesang – et initiativ med formål at indsamle og udbrede kendskabet til, og brugen af både nye og traditionelle folkeviser i middelalder- og rollespilsmiljøer. www.skjaldesang.dk. 

Tore Plougheld
- har spillet og sunget som skjald ved et utal af rollespilsscenarier.

Rikke Munchkin Sørensen

- administrator på skjaldesang, Sangskriver,  synger og spiller fjøjte, aktiv rollespiller og underholder.

Morten Musicus.
- Musiker, fortæller, sangskriver og komponist til flere teater – og performancestykker med rod i gammel traditionel musik og balladestof.
Optræder med middelaldergruppen Trotto, på markeder i hele landet, spiller til historiske tafler og har udgivet flere cd’er. www.mortenmusicus.dk ; www.trotto.dk
Per Bille, også kaldet ”Kongen af Republiken”, er billedkunstner, musiker, fortæller og balladesanger. Nogle af denne alsidige kunstners værker og virke kan man se og nyde i og omkring Fortællerhuset et stenkast fra Broby Gl. Skole. Og i skolestuen fortæller han i balladebilleder.
  
Sigurd Kværndrup.
- Balladeforsker, dr.phil. Københavns Universitet, Växjö Universitet. Foredragsholder og tidligere leder af Skælskør Folkehøjskole. Disputats ”Den østnordiske ballade – oral teori og tekstanalyse”. En af initiativtagerne til Nordisk Ballademöte, konferencen ” I fråst och i kålle”, Växjö 2008 for forskere, undervisere og musikgrupper (se indlæg på http://www.vxu.se/hum/forskn/ims/balladprojektet/balladantologi/index.xml )


Falsterpiben
- er en balladegruppe, som formidler ballader på middelaldermarkeder og i andre historiske sammenhænge.
Vi danser kædedans og dansen bæres af vores sang og af trommen.
Vi tryllebindes af de gamle balladers (folkevisers) utrolige historier.
Og så er det en fantastisk måde at være sammen på